Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do pacjenta

 siedzącego w fotelu:
– A pamiętasz, jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze?